BHV

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is er op gericht om direct na een ongeval de juiste handelingen uit te voeren tot professionele hulpverleners de taken kunnen overnemen (voorpost functie).

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

  • eerste hulp verlenen bij ongevallen en het beperken van de gevolgen daarvan
  • inperken en bestrijden van een (beginnende) brand
  • in noodsituaties alarm slaan en werknemers/bezoekers evacueren

Deze taken zijn opgenomen in artikel 15 van de Arbowet.

Voor wie is BHV verplicht?

Ieder bedrijf/organisatie waar mensen zijn of komen is verplicht een passende BHV-organisatie te hebben. Dit betekent dat binnen enkele minuten nadat zich een ongeval of calamiteit heeft voorgedaan, adequate hulpverleningstaken worden uitgevoerd.

Het exacte aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf/de organisatie. Zie voor meer informatie www.szw.nl veiligwerken/bedrijfshulpverlening.

Hoe ziet de fysieke cursus eruit?

We hebben twee vormen, de fysieke cursus en de zgn. blended learning. Hieronder volgt uitleg van de fysieke cursus.

Door het volgen van de cursus Bedrijfshulpverlener voldoet een bedrijf aan de wettelijke verplichting. Deze cursus is afgestemd op het opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De basiscursus bestaat uit drie modules van drie uur:

  • reanimeren
  • levensreddende handelingen (LRH)
  • brand en ontruiming

Iedere module wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets.

Daarna zijn er de jaarlijkse herhalingscursussen, zodat de vaardigheden/competenties  van de BHV-er op peil blijven. Een herhalingscursus bestaat uit twee modules. Het ene jaar reanimeren en LRH en het andere jaar reanimeren + brand en ontruiming.

Bij een groep deelnemers uit één branche kunnen we de cursus geheel op maat maken.

Na afloop van de basis- en herhalingscursus ontvangt de cursist een certificaat.

Hoe ziet de blended cursus eruit?

We hebben twee vormen, de fysieke cursus en de zgn. blended learning. Hieronder volgt uitleg van de blended vorm.

Door het volgen van de cursus Bedrijfshulpverlener voldoet een bedrijf aan de wettelijke verplichting. Deze cursus is afgestemd op het opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De basiscursus bestaat uit drie modules

  • reanimeren
  • levensreddende handelingen (LRH)
  • brand en ontruiming

Als je een herhalingscursus volgt, dan doe je twee modules. Het ene jaar reanimeren en levensreddend handelen, het andere jaar reanimeren en brand enzovoort.

Bij de blended vorm, bereid je de theorie van tevoren zelf online voor door middel van onze e-
learning. Daarna kom je, op afspraak, langs voor het oefenen van de praktijk. Dit is veelal in
kleine groepjes bij de opdrachtgever zelf.


Bij een groep deelnemers uit één branche kunnen we de cursus geheel op maat maken.


Na afloop van de basis- en herhalingscursus ontvangt de cursist een certificaat.

Waar wordt de cursus gegeven?

De cursussen worden op diverse locaties in het land gegeven. De cursus kan ook bij u

in het bedrijf plaatsvinden.

Cursuscentrum 'de Brug' Nederlandse Reanimatieraad Oranjekruis Blended Learning CCV European Resuscitation Council Brandbeveiliging 'de Brug'